Nieuwe elektrische telescoopkraan voor KTF

Ontwikkeling volledig elektrische mobiele telescoopkraan.

KTF-Harlingen is gespecialiseerd in verticaal en horizontaal transport. Verhuur van telekranen tot 500 ton,(hybride)torenkranen, elektrische hoogwerkers, SPMT’s en speciaal transport. De reikwijdte van onze projecten is letterlijk en figuurlijk groot. De klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 komen snel dichterbij. In de bouw, de industrie en in infrastructurele projecten worden tal van initiatieven genomen om de CO2– en stikstofuitstoot te reduceren. Aanbestedingsprojecten worden steeds vaker gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarin naast prijs ook duurzaamheid leidend is. Met een overstap van conventioneel aangedreven naar zero-emissie materieel besparen aannemers niet alleen het milieu, maar worden ook geluidsoverlast én brandstofkosten flink beperkt. KTF heeft het milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel, ons bedrijfspand is maximaal duurzaam uitgevoerd door benutting van aardwarmte en windmolens. De volgende stap is het verder verduurzamen van onze materieelvloot. Tevens wordt dit project mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de Covid-19 pandemie.

Doel van dit project is de ontwikkeling van een (prototype) volledig elektrische 50 tons mobiele telescoopkraan met conventioneel onderstel.  Beoogde resultaten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen in dit project zijn:

  • Onderzoeksresultaten technische specificaties van te ontwikkelen prototype;
  • Technisch ontwerp te ontwikkelen prototype;
  • Ontwikkeld prototype;
  • Technische testresultaten en evt. her ontwikkeld prototype.

Doelstelling van het project

De projectwerkzaamheden zijn in te delen in drie fasen. In de eerste fase worden de technische specificaties van (detail)onderdelen van het product opgesteld. Op basis van de specificaties wordt in de tweede fase een prototype ontwikkeld. In de afrondende (derde) fase zal het ontwikkelde prototype technisch getest worden. Indien nodig zullen op basis van de testresultaten herontwikkelingen plaatsvinden. Gedurende de fases zullen op basis van verkregen inzichten uit het project tot dan toe verschillende evaluaties plaatsvinden waarin het technisch werkingsprincipe en de resultaten zullen worden geanalyseerd. Op basis hiervan zal dan de volgende fase gestart worden.