Nieuwe Duurzame Rupskraan voor KTF Harlingen

Sinds kort heeft KTF Harlingen een nieuwe duurzame rups- telescoopkraan toegevoegd aan de uigebreide vloot: Spacelift MC 2500T.

Deze 72 meter hoge rupskraan is uitgerust met het unieke en gepatenteerde noXBuster® systeem van AtomicOne. Hiermee realiseren wij direct bij de verbranding, en dus direct in de motor, tot 55% NOx reductie. De van oorsprong Stage 3 genormeerde rupskraan met dieselmotor wordt daarmee schoner dan een nieuwe Stage 5 dieselmotor, bovendien draait de kraan op HVO100 brandstof.

De kraan zal worden ingezet bij bouwprojecten in duurzame gebieden, zoals zijn eerste project: Op Terschelling in de directe nabijheid van één van de grootste Natura 2000 gebieden van Nederland, de Waddenzee

Vanuit de duurzaamheidsdoelstelling van KTF, realiseren wij verdere reductie van NOx en helpen we actief mee met het aandragen van oplossingen voor de stikstofcrisis.

Krachtige Rupskraan

Deze 250-tons rups-telescoopkraan is uitgerust met een telescopische giek en beweegbaar jibdeel van maar liefst 56 meter! Samen met de hoofdmast kan hij een totale hoogte bereiken van 72 meter. Daarnaast kan deze krachtpatser op een vlucht van 44 meter nog steeds 9 ton hijsen.

Deze kraan is aangeschaft en compleet gereviseerd door de eigen monteurs van KTF en in het bezit van alle benodigde certificaten.

NOxBuster®

Het noXBuster® systeem van AtomicOne genereert vanuit gefilterd water on the fly een combinatie van waterstof en op moleculair niveau aangepast water (HX-Water®).

Het door het systeem geproduceerde gas/water mengsel wordt vervolgens geïnjecteerd in de inlaat van de motor en dit zorgt voor een veel schonere verbranding.

Hierdoor worden emissies van de motor verlaagd en wordt met name een flinke verlaging van de NOx-uitstoot gerealiseerd. Het systeem is uniek omdat de NOx-reductie reeds plaatsvindt tijdens het verbrandingsproces in de motor en dus direct bij de bron en dus niet als nabehandeling in de uitlaat.

Afhankelijk van het type motor en set-up resulteert dit in 35-55% NOx reductie. Het systeem werkt zowel op oudere als nieuwe motoren, is zeer robuust en duurzaam en de inbouw is eenvoudig. 

De noXBuster® creëert NOx reductie vanaf lagere belasting tot en met vol motorvermogen en werkt daarmee over de gehele belastingsrange van de motor. Dit in tegenstelling tot vaak veel complexere en brandstofverbruik verhogende uitlaatgas nabehandelingssystemen, zoals SCR katalysatoren met AdBlue. Deze functioneren goed onder grotere belastingen én met voldoende hitte in uitlaat. Is dit niet het geval dan wordt de NOx uitstoot van de motor veel minder of niet gereduceerd én komt ook het onverbrande Ureum/Adblue via de uitlaat in de buitenlucht terecht. Dit zoals ook door een onderzoek van TNO is vastgesteld: https://publications.tno.nl/publication/34638924/7T4USy/TNO-2021-R12305.pdf.

In de Aerius Calculator (stikstof calculator) wordt het onverbrande AdBlue / Ureum uit de SCR tegenwoordig als Ammoniak (NH3) uitstoot meegeteld in de berekening. Bij toepassing van de noXBuster® is er geen sprake van verhoogde NH3 uitstoot wat een groot voordeel geeft bij Aerius berekeningen en toekomstige regelgeving op dit gebied.